BETA

03.12.2008

10:10

דוח נתיחת גופת רוז מחזק את גרסת הסב כי סטר לילדה

ממצאי הנתיחה שלאחר המוות שבוצעה במכון לרפואה משפטית, קובעים כי ייתכן ורוז פיזם מתה "מנזק שנגרם מחבלת ראש או סטירה בלחי". הדוח מחזק את גרסתו הראשונה של הסב הנאשם ברצח נכדתו, כי סטר לה והיא הפסיקה לנשום

דוח נתיחת גופתה של הילדה רוז פיזם, מחזק את גרסתו של הסב, רוני רון הנאשם ברציחתה, כי רוז מתה לאחר שסטר לה כשהיו במכונית יחדיו - כך מפרסם הבוקר (רביעי) גלי צה"ל.

ממצאי הדוח, שביצע המכון לרפואה משפטית באבו כביר, עולה כי "המוות יכול היה להיגרם מנזק תוך גולגלתי כמו חבלת ראש או סטירה בלחי. הואיל ועצמות הגולגולת בילדים הן דקות וגמישות, קיימת אפשרות של מעבר נוזלים גם ללא שבר".

בדוח הפתולוגים שבדקו את הגופה, נכתב עוד כי הגופה שהתה במים ככל הנראה כחודשיים, וכי השארת הילדה במי הנהר גרם לריקבון מתקדם, אשר הערים קשיים רבים בכל הנוגע לנתיחה הגופה ולהסקת מסקנות לגבי סיבת המוות.

ממצאי הנתיחה שלאחר המוות מהווים חיזוק משמעותי לקו ההגנה שככל הנראה ינקוט בו רוני רון במשפטו, שאמור להתחיל בשבוע הבא. בגרסתו הראשונה לאירועים טען רון כי סטר לרוז, כאשר השניים היו במכוניתו, בדרך הביתה. הוא סיפר כי לאחר זמן מה שם לב שרוז אינה נושמת, אז שם את גופתה שמזוודה האדומה והשליך אותה למימי הירקון. במהלך החקירה שינה רון את גרסתו מספר פעמים.

מארי ממשיכה לטעון: לא רצחתי ולא ידעתי

רון עומד למשפט בגין רצח נכדתו, יחד עם בת זוגתו, מארי פיזם, אימה של רוז, הנאשמת גם היא ברצח. מארי טוענת לאורך כל הדרך כי לא לקחה חלק ברצח, רון מחזק את גרסתה אך בפרקליטות החליטו להעמיד את שניהם לדין בעבירת רצח, גם אם בכתב האישום לא מצויין מי ביצע את המעשה עצמו.

בכתב האישום נכתב כי "הנאשמים, או מי מהם, נטלו תיק נסיעות גדול מדירתם, וזאת במטרה להכניס לתוכו את גופתה של רוז. הנאשמים, או מי מהם, הכניסו לתיק בגדים ומיטלטלין שונים השייכים לרוז. בהמשך נטל רוני רון את התיק ובתוכו רוז או גופתה, והשליכו לתוך מי נחל הירקון בתל אביב".