BETA

02.07.2016

00:22

משהו קטן וטוב: הכרטיס שמעביר הלאה מעשים טובים

דניאל הר לב היה חייל בשירות סדיר שרצה להעביר הלאה את הדברים הטובים שקרו לו. הרעיון שלו הפך למיזם ענק שמגיע לכל פינה בעולם עם 50 אלף כרטיסים מעוצבים הנושאים את המסר: "עשה מעשה טוב ותעביר אותו הלאה עם כרטיס". "הרעיון הוא להעביר כרטיס עם מעשה טוב ובכך להפיץ מעשים טובים בין אנשים. החלום שלי שהכרטיסים שלנו יהפכו את החברה שלנו לטובה וערכית יותר"