BETA

14.03.2010

21:42

עודכן:

צילם את השוטרים ואת השלט הנעלם - והצליח לבטל דוחות

נהג שרשיונו נשלל בגלל מהירות מופרזת, גילה שתמרור הגבלת המהירות במקום בו נתפס, מוסתר על ידי שלט אחר. הוא חזר למקום עם מצלמה, צילם את השלט הנעלם, והצליח לבטל את הדוחות באותו כביש

(2:19 דק')

לפני כשבועיים נסע יוני קטלן בכביש 22 מכיוון הקריות לחיפה, בצד הדרך עמדה ניידת ובה שני שוטרים עם מכשיר לייזר שסימנו לו לעצור. רשיונו נפסל במקום והוגש נגדו כתב אישום.

כמה ימים לאחר המקרה הוא חזר לאותו קטע כביש ובמשך דקות ארוכות חיפש את השלט המורה על מהירות מותרת של 70 קמ"ש - והבחין שהוא פשוט מוסתר על ידי שלט אחר.

הוא חזר למקום עם מצלמה כדי שיהיו בידיו ראיות לפיהן רשיונו נשלל שלא כדין - ואז הוא תפס את השוטרים, שחיפשו כנראה להצדיק את הרשיונות שנשללו במקום והזיזו את השלט.

כשהוצג הסרטון בבית המשפט נדהמו השופט והתובעת המשטרתית מהתנהלות השוטרים, תלונה הועברה מיד לחקירה למחלקה לחקירות שוטרים והשופט הורה על ביטול הפסילות המנהליות וכתבי האישום שניתנו במקום.

במשטרה אומרים בתגובה כי השוטרים הזיזו את התמרור בעקבות פניות של נהגים והנושא הועבר לבדיקה.