BETA

04.09.2011

22:55

עודכן:

מובילי המחאה דורשים מהממשלה: להגדיל את התקציב ולהטיל מס על העשירים

פרסום ראשון: מסמך פנימי של יוזמי מחאת הדיור מגלה את דרישותיהם. המארגנים העלו דרישות בסך 45 מיליארד שקלים, דבר שיחייב את הגדלת מסגרת התקציב. עם זאת, הם מציעים לקחת את הכסף ממסים שיוטלו על העשירים, ממס ירושה ומניצול עודפי הגבייה במדינה

(1:57 דקות)

האוהלים במאהלים רבים ברחבי הארץ פורקו היום (ראשון) והמחאה החברתית עוברת כעת לשלב ההידברות. מובילי המאבק מודעים לכך שדרישותיהם יקרות ועולות מיליארדי שקלים אך כעת מתגלה עד כמה. מסמך פנימי חושף את דרישות המארגנים, כמו גם את ההצעות שלהם מאין לממן את אותן דרישות.

 

מהמסמך הפנימי עולה כי המארגנים דורשים שמונה מיליארד שקלים להפחתות מסים, שבעה מיליארד שקלים לסיוע בדיור ושישה מיליארדי שקלים שיוקצו באופן קבוע לתקציב החינוך. תג המחיר הכולל של יוזמי המאבק הוא 45 מיליארד שקלים, הרבה מעבר למסגרת הקיימת בבסיס התקציב.

 

אם יתקבלו דרישותיהם, יהיה צורך להגדיל לאלתר את מסגרת התקציב לשנת 2012 ב-9%. סדר גודל שכזה הוא הרבה מעל לכוונות הממשלה ובניגוד להתחייבותה שלא להגדיל את מסגרת התקציב. עם זאת, למובילי המחאה יש גם הצעות למקור הכסף. הם מציעים להטיל מס על העשירים, לנצל את עודפי הגבייה בישראל ולהטיל מס ירושה.

 

במקביל, במשרד האוצר מסתכלים על המצב הנוכחי בדאגה. במשרד האוצר חשים תסכול מכך שועדת מומחים בראשות פרופסור תגבש את התקציב לשנת 2012 עם הסטות שיסתכמו ב-20 מיליארד שקלים בעוד שהם לראשונה לא שותפים להליך קבלת ההחלטות. יש לציין כי למשרד עדיין אין מנכ"ל, זאת לאחר שעדיין לא נמצא מחליף למנכ"ל הקודם שהתפטר לפני חודש, חיים שני.