BETA

08.11.2018

01:56

רשימת הבוחרים מוצאת מהמכונות - הלמס
רשימת הבוחרים מוצאת מהמכונות - הלמס,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בזמן מלחמה ותחת עוצר: 70 שנה למפקד האוכלוסין הראשון בישראל

תושבי המדינה, שקמה חצי שנה לפני, נאלצו לשהות במשך שבע שעות בבתיהם כדי שיהיה ניתן לאמוד את מספר הנפשות בכל בית וכך לדעת את מספר האזרחים בישראל

היום לפני 70 שנה, זמן קצר לאחר הקמת המדינה, נערך מפקד האוכלוסין הראשון במדינת ישראל שהייתה בעיצומה של מלחמת השחרור. כחלק מהמפקד, שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף משרד הפנים, הוטל עוצר בית לכלל האוכלוסייה במשך שבע שעות – כדי שיהיה ניתן לרשום את מספר התושבים החיים במדינה. 

 

מטרת המפקד הייתה הכנת בסיס לחלוקת תעודות זהות לתושבים והנחת היסוד לרישום קבוע של תושבי הארץ, שבאמצעותו יהיה ניתן לעקוב אחר תנועות התושבים בתוך המדינה, אליה ומחוצה לה. כמו כן, המפקד התבצע כדי לארגן את הבחירות לכנסת הראשונה וליצור בסיס לנתוני הסטטיסטיקה בארץ, כמו למשל גודלה של המדינה.

 

המפקד, שבין יוזמיו היה פרופסור רוברטו בקי, שעמד בראש הלמ"ס עד 1971, נערך בשני שלבים. בשלב הראשון הפוקדים ביקרו בבתי התושבים ומילאו איתם שאלון שכלל שאלות בסיסיות על נושאים דמוגרפיים, תעסוקה, ידיעת קרוא וכתוב ועל שפות דיבור.

 

 

השלב השני התבצע יום אחרי, ב-8 בנובמבר 1948, ובמסגרתו הוטל עוצר בית כללי למשך שבע שעות. זאת, במטרה להבטיח שכל התושבים יהיו בבתיהם בזמן ביקור הפוקדים ויתפקדו, ובמקביל להקטין את הסיכון שתושבים ייפקדו יותר מפעם אחת. הפוקדים קיבלו מכל תושב תמונה ומסרו לו ספח שכלל את מספר הזיהוי שבאמצעותו קיבל מאוחר יותר את תעודת הזהות הראשונה והרשמית. כך שבסיום המפקד, נרשמו מספר הנפשות הנוכחות בכל בית אב, וכך אפשר היה להגיע במהירות לסיכום ארצי ראשון של מספר תושבי המדינה.

 

עם זאת, המפקד נתקל במספר מכשולים, ובדוח של פרופ' בקי נכתב כי "הפעולות של הלשכה עברו בהצלחה מלאה, אולם בשל קשיים כספיים וארגוניים, ניצול החומר למטרות סטטיסטיות נעשה בקנה מידה הרבה יותר מצומצם ממה שהיה בכוונתה של הלשכה". בקי אף התייחס בדוח לקשיים שחוותה הלשכה בביצוע המפקד המדובר: "יש לזכור שרישום התושבים נערך בעצם בימי המלחמה, תוך היאבקות מתמדת עם מכשולים רבים".

 

 

בכתבה שפורסמה על המפקד בפרויקט 70/70 של חדשות עשר לרגל חגיגות 70 שנה למדינה, אוליביה בלום, מנהלת אגף בכירה באגף דמוגרפיה ומפקד בלמ"ס, סיפרה: "מפקד האוכלוסין נערך חצי שנה לאחר הכרזת העצמאות, בזמן מלחמה ותחת עוצר. את המפקדים הבאים שבוצעו אחת לעשור, הלמ"ס ביצע בדרך שונה. עד 2008 המפקד נערך מדלת לדלת. באותה שנה בוצע לראשונה מפקד משולב שהסתמך גם על מידע כללי שהיה קיים".

 

 המדובר לעיבוד חומר בלמ"ס
 

המדובר לעיבוד חומר בלמ"ס ( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)