BETA

29.07.2018

20:28

המשפט שהופך את חוק הלאום לכתם על כולנו • דעה

החוק השנוי במחלוקת יצר שבר חברתי אדיר. הדרוזים מסתכלים בעיני ילדיהם ולא מסוגלים להסביר למה חשוב להתגייס ולתרום למדינה שיש בה אדונים ואנשים נחותים אחרים

יש עכשיו ניסיון להפוך את ההתנגדות לחוק הלאום לעניין פוליטי של ימין ושמאל.

 

אני לא פוליטיקאי ומעולם לא ניסיתי לקדם אג'נדה פוליטית תוך שימוש במסך. מהות העבודה שלי היא לספק מידע ולגרום לאנשים לחשוב. והמידע שאני רוצה לספק היום הוא מה שאני שומע מהחברים שלי, הלא יהודים, כבר יותר משבוע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אני מדבר על אנשים שאני מלווה כבר עשרות שנים, במקומות הכי קשים, אנשים שהתרומה שלהם לקיום המדינה הזאת עולה על כל אחד ואחת מהמחוקקים שהצביעו בעד חוק הלאום. אני מדבר על אנשים שכל לילה מחרפים את נפשם כדי שכולנו - יהודים ולא יהודים - נוכל לישון בשקט. החוק הזה יצר שבר חברתי אדיר. האנשים האלה מסתכלים בעיניים של הילדים שלהם ולא מסוגלים להסביר להם למה חשוב להתגייס ולתרום למדינה שיש בה אדונים ויש אנשים נחותים אחרים.

 

אגב, אחד מהם, בדיוק יצא ללוות טיול של תלמידים דרוזים לאושוויץ. מה הוא יגיד להם?? איך אמר אחד המחוקקים? "החוק נחקק בחופזה"? כבר שבע שנים עובדים על הנוסח של חוק הלאום. את מגילת העצמאות הכל-כך מדויקת ניסחו בשלושה שבועות. ויש בה משפט אחד שנעדר מחוק הלאום וזה מה שהופך אותו לכתם על כולנו: מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות מדיני וחברתי לכל אזרחיה.