BETA

23.07.2018

21:21

המשטרה סבורה: חשבון בשוויץ מעיד על שותפות בין שומרון לגנור

ההמלצות הצפויות להיות מוגשות בשבועות הקרובים יכללו ראיה המוכיחה לכאורה קשרי שותפות בין עוה"ד לעד המדינה בעסקת הצוללות: יחס חלוקת עמלות בחשבון הקשור לקרן גרמנית

המשטרה עתידה להגיש את המלצותיה בנוגע למעורבותו של עורך הדין דוד שמרון בפרשת הצוללות בשבועות הקרובים. שמרון שב וטוען כי היה רק עורך דינו של עד המדינה מיקי גנור, אך המשטרה מחפשת אחר ראיות משכנעות כי מדובר בשותפות ולא ביחסי עורך דין-לקוח. אחת הראיות המרכזיות שבידי המשטרה היא חשבון הבנק בשוויץ - וראיה זו צפויה להיכנס להמלצותיה.

 

חשבון הבנק קשור לקרן גרמנית שעוסקת במימון סגל אקדמי. היחס בחלוקת העמלות היא 80% לגנור, ו-20% לשמרון. שותפות דומה קיימת גם בהצעה למרכז האמוניה. עד המדינה, מיקי גנור, אמר בעדותו שהמתווה ויחס השותפות היה זהה גם בפרשת צוללות. בהתייחס לכך, עורך הדין אישר את היחס בחשבון הבנק בשוויץ ובמכרז האמוניה, אך טען כי בעסקת הצוללות היה שכר טרחה – "עובדה שכשהצוללות הראשונה נמכרה לא קיבלתי על כך 20%", אמר בחקירותיו.

 

עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה, הביע ספק בעבר בישיבות סגורות בהעמדת שמרון לדין כשותף ולא כעורך דין בפרשה. עם זאת, המשטרה מפעילה לחץ, וישנם אנשים בפרקליטות הקשובים אליה.

 

 עו"ד דוד שמרון
 

עו"ד דוד שמרון (חדשות עשר)

 

 

בפברואר האחרון פורסם כי במהלך החקירות סיפר שומרון על שתי עסקאות שבהן היה אמור לקבל כסף: "בעסקת האמוניה, שלא יצאה לפועל ובסוף לא קיבלתי בה כסף, ועסקה פיננסית הקשורה לבנק שווייצרי, שם קיבלתי מגנור כעשרים אלף דולר, כאשר הוא קיבל כשמונים אלף דולר". כאמור, הוא הכחיש את מעורבותו בעסקת הצוללות, שבה קיבל גנור כספי שוחד רבים על פי הודאתו. "אין לי קשר לעסקת הצוללות", אמר. "אם אתם טוענים שהייתי שותף של גנור בעסקה הזו - אז איפה הכסף? הוא קיבל 11 מיליון אירו על העסקה, ואם זה היה נכון - אז הייתי אמור לקבל 2.2 מיליון. אז איפה הכסף? קיבלתי שכר עבור פעולות שונות שביצעתי, אבל לא הייתי שותף שלו".

 

במערכת אכיפת החוק ישנן דעות שונות בנוגע למעשיו של שמרון והאם הם פליליים או משמעתיים. ישנם פערים בין המשטרה לפרקליטות. המשטרה כאמור תמליץ להעמיד לדין את שמרון, אך בפרקליטות חושבים שהתיק נגדו הרבה יותר חלש.