BETA

03.12.2017

21:02

רשות ההגבלים העסקיים: לתקן את החוק שמונע מנהגים רגילים להסיע

פרסום ראשון: רשות ההגבלים העסקיים טוענת כי משרד התחבורה נמנע מלהסיר את החסמים לתחבורה שיתופית ופועל לכאורה בניגוד לחובה המוטלת עליו בחוק בכך שלא שוקל שיקולים של קידום התחרות בענף

שבוע אחרי שהופסקה פעילות חברת הנסיעות השיתופיות "אובר" בישראל בעקבות הוראת בית המשפט, רשות ההגבלים העסקיים מותחת ביקורת על משרד התחבורה בדו"ח מיוחד. לפי הדו"ח, המשרד מונע תחבורה שיתופית, והנוסעים משלמים על כך מחיר יקר.

 

 

במשרד התחבורה נלחמים בלי הפסקה באפליקציית אובר שבמסגרתה נהגים רגילים יכולים להסיע בתשלום, אבל בדוח שהועבר היום לכנסת על ידי רשות ההגבלים נטען כי החששות של פגיעה בנהגי המוניות לא מצדיקים מניעה מהצרכנים את ההנאה מההתפתחות הטכנולוגית. ההמלצות העיקריות בדוח, שיעלה לדיון השבוע בועדות בכנסת, הן לתקן את החוק הקיים כך שגם מי שאינו נהג מונית יוכל להסיע בתשלום, להפחית את העלויות לנהגי המוניות ולהקים צוות משותף למשרדי האוצר והתחבורה ורשות ההגבלים העסקיים לצורך קידום הטמעת שירותי תחבורה שיתופית.