BETA

22.09.2011

18:53

עודכן:

יצחק שמיר שלא הכרתם: מכתבי האהבה לרעייתו נחשפים

ילדיו של ראש הממשלה לשעבר מספקים אפשרות נדירה להיוודע אל האדם שמאחורי הפרסונה. תמונת אישיותו המפתיעה של שמיר נגלית לעין מתוך קובץ מכתבים אישי שמצאו יאיר וגלעדה, ילדיו, במגירותיה של אימם, רעייתו המנוחה

(14:50 דקות. צילום חיצוני: הרמן חנייה, לע"מ)

כל מכתבי שמיר מהכלא

מכתב ראשון - ה' אלול תש"ו:

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3

 

מכתב שני, י"ב באלול תש"ו 

חלק 1 ; חלק 2

 

מכתב 15.9.46

חלק 1 ; חלק 2

 

מכתב 22.9.46

חלק 1 ; חלק 2

 

מכתב 29.9.46

חלק 1

 

מכתב י"א תשרי תש"ז

חלק 1 ; חלק 2

 

מכתב 14.10.46

חלק 1 ; חלק 2

 

מכתב 20.10.46

חלק 1

 

מכתב 3.11.46

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3

 

מכתב 13.11.46

חלק 1 ; חלק 2

 

מכתב 10.11.46

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3    

 

מכתב כ"ג חשון תש"ז

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3

 

מכתב 20.11.46

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3 ; חלק 4

 

מכתב 24.11.46

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3

 

מכתב 1.12.46

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3

 

מכתב ט"ו כסלו תש"ז

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3

 

מכתב 15.12.46

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3

 

מכתב 18.12.46

חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3

 

מכתב 22.12.46

חלק 1 ; חלק 2

 

מכתב 29.12.46

 חלק 1 ; חלק 2 ; חלק 3

 

מכתב 5.1.47

חלק 1 ; חלק 2

 

מכתב 12.1.47

חלק 1 ; חלק 2

 

מכתב 22.3.48

חלק 1

 

מכתב 8.5.48

חלק 1 ; חלק 2