BETA

ביניש לרופאים: עוסקים יותר מדי בדעת הקהל ולא במשא ומתן

נשיאת בית המשפט העליון מתחה ביקורת על הרופאים במסגרת דיון בבג"ץ בעתירה הדורשת כי ראש הממשלה יחוייב להתערב במשבר. במקביל, ממשיך יו"ר ההסתדרות הרפואית, ליאוניד אידלמן, לשבות רעב במאהל בירושלים

(29 שניות)

בג"ץ דן היום (שלישי) בעתירה הדורשת לחייב את ראש הממשלה להתערב ולפתור את המשבר עם הרופאים. נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, אמרה לרופאים כי הם עוסקים יותר מדי בדעת הקהל ופחות במשא ומתן עצמו.

 

הצטרפו לפייסבוק של חדשות 10 »

 

במקביל, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, לאוניד אידלמן, ששובת רעב כבר תשעה ימים שהה גם היום במאהל המחאה שבירושלים. בנוסף, העיצומים במערכת הבריאות נמשכו היום במסגרת הושבתו המכונים, מירפאות החוץ והמחלקות לאשפוז יום. 

 

המדינה ושירותי בריאות כללית מבקשות מבית המשפט העליון להורות על הליך של בוררות בין הרופאים לאוצר, על בסיס ההבנות שכבר גובשו במשא ומתן בין הצדדים. זאת בטענה כי המשא ומתן בין הצדדים מצוי במבוי סתום שאינו ניתן ליישוב בעוד שהשביתה המתמשכת גורמת לפגיעה בחולים. עמדה זו נמסרה במסגרת התגובות שהגישו לבג"ץ בנוגע לעתירה הדורשת מראש הממשלה, בנימין נתניהו, להתערב בשביתה.

בתגובת פרקליטות המדינה בשם ראש הממשלה ושר האוצר נכתב: "ישנו סיכוי אפסי ליישוב סכסוך העבודה בדרך של משא ומתן. במשך תקופה ארוכה חלה התקדמות ניכרת במשא ומתן אשר הגיעה לשיאה במסמך ארוך ומפורט המחזיק 17 עמודים ומגלם הסכמות משמעותיות ורחבות בין הצדדים, ואילו המחלוקות הקיימות בו מצומצמות וממוקדות".

 

עם זאת, טוענת המדינה, "בימים האחרונים ביקשה ההסתדרות הרפואית לחזור בה מחלק משמעותי מההסכמות הרבות ובכך להפוך את הקערה על פיה תוך הרחבת הפערים... פער של אחוזים בודדים הפך לפער שאינו ניתן לגישור. .. נוכח הרחבה זו סבורים המשיבים כי המנגנון ליישוב הסכסוך צריך שיהיה בדרך של בוררות, אשר בה תוכרענה הסוגיות שנותרו במחלוקת באותו מסמך הסכמות, וכן יוכרעו בבוררות יתר המחלוקות שנותרו ולא הועלו על הכתב".