BETA

11.12.2009

22:37

האיש שלא מפחד משלום

פרופסור סרי נוסייבה כבר שילם בעבר מחיר אישי על פעילותו למען השלום. ב-1987 אחרי שקיים שיחות עם אנשי ליכוד הוא הותקף בידי קיצוניים ששברו את זרועותיו. מאז הוא השתתף ביוזמות שונות כדי לקדם את השלום בין העמים עד שלפני שבועיים הוא הפתיע במאמר, בו צידד בזיקה היהודית להר הבית. פגשנו אותו השבוע באוניברסיטת אל-קודס שבראשה הוא עומד

(6:09 דקות)

ספר חדש בשם "המקום שבו השמיים והארץ נפגשים" איים לפני שבועיים לעורר סערה גדולה - 500 עמודים בהוצאת יד בן צבי על הנושא המפוצץ מכל, הר הבית. אחד מכותבי המאמרים בספר הוא האינטלקטואל הפלסטיני פרופ' סרי נוסייבה. הקול הפלסטיני הראשון אולי שמכיר בקשר בין היהדות והר הבית.

כך כותב בין היתר נוסייבה: "האל העניק קדושה לארץ כנען והועיד אותה לבני ישראל... המוסלמים לא מודעים לכך שיהודים ונוצרים מייחסים לסלע הירושלמי את המקום שבו אברהם עמד להקריב את בנו". דברים אלה של נוסייבה הובילו לפרסום בעיתון "מעריב" מפי העיתונאי שלום ירושלמי, לפיו נוסייבה ירד למחתרת מחשש לחייו.

לא במחתרת, אלא באקדמיה, באוניברסיטת אל-קודס במזרח ירושלים, אנחנו פוגשים השבוע את סרי נוסייבה לראיון ראשון ובלעדי שבו הסכים להתייחס לפצצה שהטיל - אישור זיקה יהודית לאחד המקומות הקדושים ביותר לאסלאם.

"אני לא מחשיב את עצמי כאדם אמיץ", הוא מספר. "באשר לספר, אני לא חושב שיש משהו חדש בדברים אלה. אני חושב שהדבר החדש הוא העובדה שהספר יצא בתקופה שאינה נוחה כל כך מבחינה פוליטית. זה יצא בתקופה בה אנשים לא נמצאים בהלך רוח של עשיית שלום. הדבר שאני מדבר עליו הוא העובדה שבמסורת היהודית הפרספקטיבה היא שמדובר במקום מאוד קדוש. בנוסף לכך, קיימת הפרספקטיבה שלנו כמוסלמים שגם היא רואה בהר הבית כמקום קדוש".

נוסייבה מבהיר שצריך להוציא את הזכויות הנוגעות להר הבית מהתמונה. "אני חושב שאנשים צריכים לכבד זה את זה. אנשים צריכים לכבד את המסורות של אחרים ואת הערכים שלהם, ובהקשר המיוחד הזה אני חושב שפלסטינים צריכים לכבד את הקשר שהם (היהודים) מרגישים להר הבית".

נוסייבה מנסה להמעיט מהרושם העז שהותיר המאמר שלו בצד הישראלי, אולי מחשש לתגובות במחנה שלו, כמאמר הפסוק "נכווה ברותחין נזהר בצוננין". פעיל השלום הפלסטיני קיים בשנת 1987 מפגשים חשאיים עם נציגי ליכוד ובתגובה הותקף על ידי תלמידיו ששברו את שתי ידיו.