BETA

06.07.2017

04:54

נושאים חמים

מצאו מטמון: מדוע ארבעה גיסים פיקחו זה על זה בעסקת מיליונים ברשות העתיקות?

איך מתקבלות ההחלטות ב"רשות העתיקות" בסוגיות גורליות כמו תשלומים של מיליונים לקבלני כוח אדם, שמספקים עובדי חפירה לאתרים הארכיאולוגיים. כיצד גיסים פיקחו אחד על השני בעסקאות? ולמה יותר מעשור אחרי שאבן הפינה הונחה בשטח, הקריה הלאומית לארכיאולוגיה היא עדיין פיל לבן בירושלים? החלק השני של התחקיר "מצאו מטמון" באנליסט

כיצד קרובי משפחה יכולים לפקח אחד על השני בעסקה של מיליוני שקלים? החלק השני של "מצאו מטמון" על ההתנהלות ברשות העתיקות.

 

מרשות העתיקות נמסר ל"אנליסט" בתגובה כי "הכתבה מתבססת על טענות של עובדת שנחשדה בפגיעה בטוהר המידות. העבודה מול חברת 'בריק' בוצעה כחוק במסגרת מכרז ופסקה לפני כחמש שנים".

 

לחלק הראשון של התחקיר "מצאו מטמון":

תחקיר אנליסט: מנכ"ל רשות העתיקות והמס על הג'יפ היוקרתי

 

 

גיסים שפיקחו זה על זה בעסקה ברשות העתיקות
 

גיסים שפיקחו זה על זה בעסקה ברשות העתיקות(חדשות 10)