BETA

27.06.2018

16:32

 עוזי לוי מנכ"ל דירה להשכיר
עוזי לוי מנכ"ל דירה להשכיר,
ארן דולב

מנכ"ל דירה להשכיר מבטיח להוסיף לשוק עשרות אלפי דירות להשכרה

עוזי לוי בכנס של מרכז הבנייה בים המלח: "הצלחנו לייצר מודל כלכלי שיעודד יזמים לקחת עוד ועוד פרויקטים להשכרה - יעילות כלכלית ותועלת חברתית"

עוזי לוי, מנכ"ל החברה הממשלתית דירה להשכיר, מבטיח להוסיף לשוק עשרות אלפי דירות להשכרה בשנים הקרובות, וטוען שהחברה הצליחה ליצור מודל כלכלי שיעודד יזמים לקחת יותר ויותר פרויקטי דיור להשכרה ארוכת טווח. לוי אמר את הדברים במסגרת הוועידה השנתית לבנייה פרטית והתיישבות של מרכז הבנייה הישראלי שמתקיימת בים המלח.

 

לוי הציג לבאי הוועידה מצגת המתארת את פעילות החברה הממשלתית לדיור להשכרה ואת מטרותיה. לדבריו, החברה היא חלק מהכלים של משרד האוצר לטיפול במשבר הדיור. מטרותיה הן ליצור מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת טווח במתכונת שתהווה תחליף לדירות ברכישה בכל רחבי המדינה ולכל הסקטורים; לפתח שוק מוסדי לדיור להשכרה לטווח ארוך; ליזום, לתכנן, לפתח ולשווק מתחמי קרקע למגורים בביצוע מהיר, ולהוות כלי ביצוע זמין בידי האוצר לביצוע כל מטלה בתחום הדיור.

 

בנייה להשכרה

בנייה להשכרה( מתוך מצגת דירה להשכיר)

 


לדברי לוי, "בכל מקום בעולם שיש שוק דיור להשכרה ארוכת טווח – מאחוריו עומדת ממשלה. הוא לא מתפתח מאליו או ע"י היזמים. המודל הכלכלי של החברה שיצרנו מבוסס על יעילות כלכלית ותועלת חברתית. בעזרתו היזמים שמחים לגשת לפרויקטים כאלה, והציבור מרוויח מעוד ועוד דירות להשכרה".

 

לפי המודל, חברה להשכיר משווקת ליזמים קרקע מתוכננת במלואה. היזם מצידו יממן את הקמת יחידות הדיור, יתפעל אותן וישכיר לתקופה של 20 שנה, שבסופן הוא יוכל למכור את הפרויקט בשוק החופשי. 25% מהדירות יהיו מיועדות לזכאים בשכ"ד מופחת, שיהיה קבוע מראש וצמוד למדד. השוכר יוכל לחתום על הסכם שכירות ל-5 שנים עם אופציה מצידו לעוד 5 שנים - שבהן שכר הדירה לא ישתנה ו"דירה להשכיר" תפקח על כל אלה במשך כל חיי הפרויקט.

 

 פרויקטים בשיווק

פרויקטים בשיווק (מתוך מצגת דירה להשכיר)

 

 

"בשנה האחרונה אנחנו מרחיבים את אזורי הפעילות שלנו גם מעט מחוץ ללב אזורי הביקוש. כיום בדירה להשכיר אנו עובדים על 22 פרויקטים שכבר באוויר, אני רואה בהתרחבות הפעילות שלנו כמטרה לאומית חשובה", אמר לוי והוסיף: "בשבוע האחרון העלנו חמישה פרויקטים לדיור להשכרה באשקלון, גן יבנה, כרמיאל ועוד שתי תכניות ברמלה, ואנו מקווים שהשיווק יעבור בהצלחה. בשבועות הקרובים נתחיל בשיווק פרויקט גדול של דיור להשכרה גם בבאר שבע. אנחנו עושים את הדברים בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות, להן יש רצון גדול לקדם פרויקטים לשכירות המאפשרים לעוד זוגות צעירים להצטרף למודל הדיור בהשכרה ולחזק את הרשות המקומית".

 

לוי פירט את התועלות שבמודל הדיור להשכרה גם לשוכרים וגם לרשויות המקומיות: השוכרים נהנים מיציבות וודאות שבשכירות ל-5-10 שנים, ממנגנון ברור ומוגבל לעדכון דמי שכירות, מרמת גמר ותחזוקה גבוהה של הדירה ושל המתחם, מפיקוח על היזם וחברת הניהול מצד המדינה, ומהסדרת מערכת היחסים הוגנת עם המשכיר.
הרשות המקומית נהנית מאוכלוסייה צעירה, יצרנית ועובדת, ממתחם מנוהל בבעלות אחודה ועם רמת גמר ותחזוקה גבוהה, ומפיקוח על היזם וחברת הניהול מצד החברה הממשלתית.

 

 פרויקט בשיווק

פרויקט בשיווק (מתוך מצגת דירה להשכיר)