BETA

20.06.2018

11:40

 משה כחלון יואב גלנט אלי כהן זקי סבג
משה כחלון יואב גלנט אלי כהן זקי סבג,
עיריית נהריה

10,000 דירות חדשות: הסכם גג בין המדינה ועיריית נהריה

כן ייבנו בשנתיים הקרובות תשתיות, אזורי מסחר ותעסוקה ומוסדות ציבור • כלל תקציב ההסכם מסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל

עוד הסכם גג נחתם בין המדינה לבין רשות מקומית - והפעם מדובר בנהריה. לפי ההסכם בין משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ועיריית נהריה, ייבנו בעיר קרוב ל-10,000 דירות חדשות (הגדלה של 50% במספר הדירות בעיר) וכן תשתיות, אזורי מסחר ותעסוקה ומוסדות ציבור. כלל תקציב ההסכם מסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל.

 

בשנתיים הקרובות ישווקו בנהריה כ-9,890 יחידות דיור, מסחר ותעסוקה בארבעה מתחמים בקרקע מדינה. מוסדות הציבור שיוקמו כוללים בין השאר בתי כנסת, בתי ספר וגנים, מתנ"סים ואולמות ספורט. לדירות החדשות שבהסכם עשויים להתווסף באישור הוועדה המקומית עוד כ-1,717 דירות מכוח תקנות התכנון והבנייה, כך שסך הכל צפי הדירות שיתווספו לעיר עומד על כ-11,607 יחידות דיור.

 

במסגרת ההסכם ישווקו קרקעות לבנייה בארבעה מתחמים בצפון ומזרח העיר, בחוף הצפוני (בוימל) של נהריה, באצטדיון, בשכונה צפון-מזרחית, וכן בשכונות שער ובן עמי שבמזרח העיר. המתחמים ישווקו כאמור בשנתיים הקרובות, כאשר תוכניות הבנייה כוללות קרקעות בעלות פוטנציאל להקמת שטחי תעשייה בהיקף של 270 אלף מ"ר, ושטחים בנויים בהיקף של 110 אלף מ"ר המיועדים למסחר ותעסוקה.

 

חתימת הסכם הגג בנהריה אמורה היתה להיות כבר לפני מספר חודשים, אך ערב הטקס עיריית נהריה ביטלה את הטקס בעקבות הכוונה של המדינה לבטל את הטבות המס שיקבלו התושבים בעקבות הגידול באוכלוסיה שיבוא עם הסכם הגג. לאחר שהמדינה קידמה חקיקה בנושא והרחיבה את מספר הזכאים להטבות בכל יישוב, התאפשרה החתימה על ההסכם.